tvořit • šířit • živit
ŽIVA ŽENA

ČLÁNKY

MATERIAL TIMES

Material Times je český internetový časopis zaštítěný knihovnou materiálů Happy Materials v Praze. Materiálům se věnuje v sociálním, kulturním i enviromentálním kontextu. Publikuji zde rozhovory a články týkající se umění/řemesel a různých alternativních přístupů k životu.

Řemeslo a umění

SPREJER Tom Sledmore

 

Společenství tvůrců Blaze

 

připravuji:

umění z recyklovaného materiálu

Alternativní přístupy k životu

Přírodní pohřby – L.Hannah

 

Alternativní přístupy ke koním – M. Akers

 

připravuji

Projekt „Street pocket“ (Kapsa na ulici): vrátit lidi do ulic namísto aut

 

Alternativní stavitelství

Slaměné jurty – P. Skořepa

 

 Woofování aneb zkušenosti postmoderního čeledína a děvečky

 

Zeměloď na Sázavě

 

Alternativní stavitelský kemp ve Francii

 

Upcycling“ (nové využití): jak si vybavit dům z ulice