tvořit • šířit • živit
ŽIVA ŽENA

SOCIOKULTURNÍ TÉMATA

 IDENTITA

Vymaňování. Kam náležím? My všichni jsme z…

* Jak budujeme svou identitu? Do jaké míry je skutečně naše? * Co je jádrem

pocitu náležitosti? *Co vše sdílíme jako lidské bytosti? *

První část této kolekce „Vymaňování“ jsem vytvořila, když jsem musela čelit své vlastní minulé identitě v lidech a místech z mé minulosti po dvouroční cestě v několika různých zemích, kdy jsem žila zcela odlišným způsobem života. Díky fyzickému i časovému odstupu jsem náhle byla schopná lépe rozeznat, co jsem já a co je ve mně z jiných lidí. Tyto kresby mi pomohly projít tímto procesem.

„Kam náležím?“ byl další stupeň, když jsem se rozhodla usadit se na delší dobu v Bristolu. Najednou zde nebylo nic, na čem bych mohla stavět, tak důsledně jsem vymazala své minulé identity. Co zůstalo bylo spojení se Zemí, které jsem nevěděla, jak vyjádřit ve městě. Začala jsem přemýšlet nad všmi těmi lidmi z velmi odlišných kultur a prostředí z celého světa, kteří se vyrovnávají s těmito tématy uvnitř sebe, kteří se misejí doslova učit znova žít. Jedno z ústředních témat, které mi přitom vyvstalo, bylo, co to znamená DOMOV.

3_IDENTITY - We all are from...

To vše mě vedlo k tomu, přistoupit k věci z opačné strany. Nechci se už vymanit. Chci náležet. Co to znamená náležet k lidem je představeno je třetí části „My všichni jsme z…“