tvořit • šířit • živit
ŽIVA ŽENA

TERAPIE

poznámka: terapie v současné době nejsou dostupné

 

INTUITIVNÍ ARTETERAPIE
Skrze Tvorbu zvu vás do krajin nitra, kde vládne intuice.

Ptali jste se někdy obrazu, jak chce být malován? A barev, jestli chtějí být tam, kde jste určili? Zkoušeli jste někdy malovat vztek, tíseň, něhu nebo odpuštění? Nebo si myslíte, že malovat neumíte a že je to tedy činnost pro někoho jiného, umělecky nadaného?

Chtěla bych vás přizvat do světa, kde neexistují lidé bez schopnosti uměleckého vyjádření. Do světa, kde neplatí pravidla líbivosti a určených hodnot, kde není důležitý konečný výsledek, ale samotný proces tvorby. Do světa, kde je Tvorba vstupní branou do nitra – a tam je mnoho zajímavého k objevování.

terapie-01-creative-process

radost není to hotové
radost je, když začnou vystupovat tvary
a skrze tebe jsou pospojeny do Smyslu
radost je objevovat svůj vnitřní obsah
radost v rozpoznávání tváří a postav
radost v rozhodování o příběhu
radost z volby

tvá zodpovědnost je, co zde zůstane

Tvůrčí proces nahlížím jako cestu, jak se dostat za mysl, setrvat v přítomnosti. Je to způsob, jak zjistit, co se děje v podvědomí, pracovat se svými emocemi, probudit svou vnitřní sílu a oživit schopnost intuitivního jednání.

Nabízím se jako průvodce na této cestě pro ty, kteří pochybují o tom, že by sami zvládli první kroky nebo jen chtějí raději podstupovat výpravy do krajin nitra společně s někým dalším.

terapie-02-intuitive-art-therapy
já nejsem ten, kdo vede
jsem jen bytost, která je vedena
já nejsem ten, kdo umí tvořit
jsem jen bytost, skrze níž je tvořeno

jsem soucit, kterým nikdy nebudeš odsouzen

Chci se objednat


BARS

ACCESS CONSCIOUSNESS (PŘÍSTUPNÉ VĚDOMÍ)

Překroč limity své mysli a otevři si nové možnosti!

Uvědomili jste si někdy, že v téhle realitě většinou fungujeme na základě myšlenek, pocitů a emocí? Chtece vyzkoušet něco jiného? Jednat z vědomí – vnímání, vědění, bytí, přijímání – to je hlavním cílem Access Consciousness (Přístupné vědomí).

terapie-03-bars-poster

Bars je základním nástrojem v AC k pomoci přetvoření nefunkčních mentálních programů a umožnění změny v našich životech. Nazývá se „Bars“ protože na hlavě máme 32 bodů a drah (v angličtině bars), kde jsou uloženy myšlenky, přesvědčení, úvahy týkající se odlišných sfér v našich životech (například peníze, tvořivost, sexualita, léčení, sny…). Podle těchto nevědomých přesvědčení je tvarována naše realita. Rozpohybování bars způsobuje, že se tyto mentální programy přesunou z nevědomí do vědomí, takže je možné s nimi pracovat, transformovat je nebo se jich zbavit. Zaktivování bars také pomáhá vymanit se z polaritního myšlení a vrátit nás zpátky do jednoty.

Jako Bars praktik Vám mohu nabídnout Bars terapii v našem útulném domě v St Pauls, v Bristolu. V nabídce jsou také masáže & akupresura, které dělá můj muž, spolu s mou intuitivní arteterapií.

Chci se objednat

CENÍK

1 hod Terapie Bars…………………………………£ 30
(první terapie za poloviční cenu; poslední terapie z deseti ZDARMA)
½ hod Terapie Bars………………………………..£ 15
Dodatečná ½ hod…………………………………..£ 10
1 hod masáž/akupresura…………………………..£ 20

CENY

2 hod Intuitivní arteterapie………………………………………………………….£ 50
1 hod Terapie s léčivými ženskými kartami……………………….……………£ 20
Skupinová tvůrčí terapie………………………………………………………….….cena na vyžádání